Trochę historii

Rolnicy zamieszkujący gmine Kosów na ogólnym zebraniu w dniu 25 października 1926 roku utworzyli Spółdzielnię Mleczarską z odpowiedzialnością ograniczoną w Kosowie Lackim.

Członkowie Zarządu Stanisław Waszewski i Józef Krysiak, działając w imieniu i na rzecz tejże Spółdzielni Mleczarskiej na mocy uchwały Walnego Zgromadzenianczłonków Spółdzielni z dnia 27 lutego 1928 roku i upoważnienia Rady nadzorczej Spółdzielni z dnia 4 kwietnia 1928 roku podpisali akt notarialny w dniu 21 kwietnia 1928 roku z Wójtem gminy Kosów Bolesławem Dmowskim zam. we wsi Dębe Nowe na podstawie którego gmina Kosów darowała na własnośc Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie z odpowiedzialnością ograniczoną pod budowę mleczarni część placu po byłej gminnej szkole powszechnej 3624m2 przy ul. Pańskiej. Akt notarialny spisany był przez Adama Dzierżanowskiego – notariusza w Sokołowie Podlaskim.

W ciągu kilku lat pobudowany został przez członków Spółdzielni okazały budynek Zakładu Mleczarskiego. W 1944 roku w czasie działań wojennych budynek mleczarni został całkowicie zburzony.

Po wojnie członkowie Spółdzielni rozpoczęli działalność gospodarczą. Mleko było skupowane i przerabiane na masło w wynajmowanych od rolników pomieszczeniach.
W latach 1951 – 1952 na miejscu zburzonej mleczarni przy ul. Pańskiej w Kosowie Lackim zbudowano nowy Zakład Mleczarski. Spółdzielnia Mleczarska objęła wówczas skupem całą gminę Kosów Lacki. Zakład nie miał możliwości produkcji wyrobów białkowych co ograniczało skup mleka.

Z dniem 1 października 1954 roku na mocy Uchwały nr 242/54 Prezydium Rządu majątek Spółdzielni został przejęty przez Skarb Państwa. W miejsce Spółdzielni utworzono Zakład Mleczarski w Kosowie Lackim na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym z podległym Oddziałem Zakładem Produkcyjnym w Sterdyni.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie Lackim została reaktywowana na zebraniu założycielskim w dniu 2 czerwca 1957 r. W lipcu 1958 roku Spółdzielnia rozpoczęła budowę nowego Zakładu Mleczarskiego w Kosowie Lackim przy ul. Kościelnej (obecnie ul. Parkowa 2). Pierwszy etap budowy zakończono w grudniu 1962 roku. Zakład produkował sery dojrzewające i masło. Drugi etap budowy zakończono dwa lata później. Rozpoczęto budowę odtłuszczonego mleka w proszku.

W okresie ponad 40-letniej pracy Spółdzielnia stale modernizowała i rozbudowywał Zakład Mleczarski. W 1983 roku Spółdzielnia zakupiła od RSP w Kosowie Lackim bazę magazynowo-warsztatową przy ul. Polnej. W wyniku przeprowadzonych prac modernizacyjnych utworzono bazę transportową z warsztatami naprawczymi, stację paliw z zapleczem socjalnym i magazynowym.

W latach 1983-1984 zarealizowano budowę dużego budynku magazynu technicznego i budynku warsztatowo-socjalnego na terenie zakładu. W 1984 roku uruchomiono produkcję serków twarogowych w nowo przekazanym do użytkowania budynku twarożkarni o zdolności przerobowej 40.000 litrów mleka na dobę.

W 1990 roku oddano do użytku nowy wydział galanterii. Podjęto produkcję jogurtów, serków smakowych, śmietany i śmietanki. Powiększono magazyny chłodnicze i dojrzewalnie serów. Produkcja serów dojrzewających została zwiększona do 6 ton dziennie.

Spółdzielnia w latach dziewięćdziesiątych realizowała budowę dużej oczyszczalni ścieków. Pierwszy etap budowy został zakończony 27 grudnia 1996 roku. Obecnie oczyszczalnia przyjmuje i oczyszcza z bardzo dobrym rezultatem około 1000m2 ścieków na dobę w tym 200 m2 ścieków komunalnych z miasta.

W 2002 roku zakończono budowę nowej serowni o zdolności przerobowej 72 tys. litrów mleka na dobę. Zaczęto produkcję nowych gatunków serów, w tym sztandarowego obecnie sera Edamer, a także serów Baron i Lazarella. Przełom 2002/2003 zaobfitował wprowadzeniem do ciągłej produkcji sera sałatkowego Sorento. Rozpoczęto wdrażanie systemu bezpieczeństwa żywności HACCP.

Rok 2003 i 2004 to czas intensywnych zmian modernizacyjnych zakładu. Nowoczesna hala odbioru mleka surowego, atestowane urządzenia do obróbki cieplnej, stacja mycia umożliwiają zatwierdzenie zakładu do handlu tj. otwierają okno do sprzedaży produktów na rynki państw tzw. „Starej Unii”.

Lata 2006 i 2007 to realizacja długo oczekiwanej inwestycji jaką była budowa nowoczesnej dojrzewalni serów wraz z magazynem ekspedycyjnym. Nowe urządzenia regulujące temperaturę i wilgotność to wstęp do zaawansowanej technologicznie produkcji serów dojrzewających o powtarzalnych cechach smakowo-zapachowych.

Zmiana podejścia do produktów ubocznych w tym serwatki, podyktowana troską o środowisko skutkuje powstaniem w 2008 roku nowego działu zagęszczania serwatki. Powstałe również w 2008 rou urządzenia do regenercji ciepła umożliwiły redukcję kosztów produkcji, przez co zminimalizowane zostały skutki galopującego wzrostu cen energii elektrycznej i paliw. Polityka oszczędności zajęła miejsce równorzędne z polityką jakości.

Lata 2009 – 2011 to czas inwestycji w techniczne zaplecze zakładu, umożliwiające zwiększenie produkcji i redukcję kosztów.

2012 rok to czas powstania drugiej serowni, przez co produkcja serów przekracza już 400 ton w skali miesiąca. Do ciągłej produkcji zostaje wprowadzony nowy gatunek sera – Gouda Lacka z Dziurami.

Intensywny rozwój techniczno-technologiczny ostatniej dekady plasuje zakład na wysokiej pozycji wśród producentów serów. Rośnie rozpoznawalność marki, rozszerzają się rynki zbytu. Troska o klienta i produkty najwyższej jakości to główny cel naszej pracy.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405